Usluge

/Usluge

Osnivanje i registracija preduzeća i radnji

Osnivanje preduzeća i radnji

MEGA SIP knjigovodstvena agencija između ostalog vrši poslove osnivanja odnosno registracije preduzeća

Na taj način profesionalno pomaže klijentima da u odnosu na poslove kojima žele da se bave, obezbede najbolje rešenje da adekvatno započnu svoj biznis. Svoje usluge

Knjigovodstvo i računovodstvo

Usluge knjigovodstva i računovodstva

 • vođenje poslovnih knjiga;
 • vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
 • izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih, KEPU knjige;
 • PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada i predaja poreske prijave za PDV;
 • izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks,

Obračun plata i evidencija kadrova

Obračun plata i drugih oporezivih isplata

Knjigovodstvena agencija Mega Sip Office svojim klijentima nudi kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:

 • zarada za zaposlene i osnivače;
 • kapitalna dobit, ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi i drugo;
 • ostale naknade zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i  drugo);
 • sva druga

Usluge platnog prometa i e-bankinga

Gotovinski platni promet

 • predaja dnevnih pazara, pozajmica i drugih uplata na račun klijenta preko kurirske službe Agencije;
 • podizanje zarada, pozajmica i drugih isplata sa računa klijenta preko kurirske službe Agencije;
 • izrada specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana.

Bezgotovinski platni promet

 • e-banking – elektronski platni promet za

Knjigovodstvena evidencija u Poreskoj upravi

Poreska administracija

Poreska administracija je sveobuhvatna podrška klijentu u komunikaciji sa Poreskom upravom:

 • korespondencija klijenta sa Poreskom upravom;
 • izrada i predaja svih vrsta poreskih prijava;
 • sređivanje poreske situcije, preknjižavanja i povraćaj poreza;
 • preuzimanje listinga i usklađivanje stanja poreskog računa.

 

Finansijski i računovodstveni konsalting

Izrada biznis planova

Lični poreski savetnik

Gradimir Vučković, ovlašćeni računovođa – direktor agencije

Telefon: 063 618 010
Email: gradimir@agencijasip.rs

 

Kurirska služba

Preuzimanje dokumentacije i novca

 

Izrada pečata i štambilja

Pečate izrađujemo u istom danu, ako je hitno u roku od sat vremena.

Dogovori telefonom, razmena grafičke pripreme e-mailom.

 • R 24   –   okrugli – promera 24 mm
 • R 30   –   okrugli – promera 30 mm
 • P 20   –   pravougaoni – 14 x 38 mm
 • P 30   –   pravougaoni

Web dizajn i SEO optimizacija sajtova

Mega Sip Office je partner u web projektu MikroSvet.Net, koji pored web prodaje unikatnih predmeta na istom sajtu, svojim klijentima već 15 godina pruža kompletnu internet podršku:

 • web hosting (cPanel, SSL, IP, Webmail)
 • web dizajn (CSS3, HTML5, jQuery)
 • wordpress (PHP/MySQL,