Knjigovodstvene, računovodstvene usluge

Preduzetnik (npr. kafić, brza hrana, butik…), koji nije u sistemu PDV-a – vođenje knjiga i završni račun 50 EUR
Preduzetnik (npr. zanatska radnja, trgovinska radnja ili slično), sa 10-15 radnika, u sistemu PDV-a – vođenje knjiga i završni račun 70 EUR
Preduzeće (npr. ugostiteljstvo, trgovina…), koje nije u sistemu PDV-a – vođenje poslovnih knjiga i završni račun 60 EUR
Preduzeće (npr. 5 objekata sa prodajom brze hrane), do 25 radnika, u sistemu PDV-a – vođenje knjiga i završni račun 90 EUR
Preduzeće sa vodjenjem robne evidencije materijala, u sistemu PDV-a – vođenje knjiga i završni račun 120 EUR
Paušalno oporezovan preduzetnik – izrada ličnih dohodaka i pomoć u evidencijama 20 EUR

 

Cena knjigovodstvene, odnosno računovodstvene usluge kod svakog klijenta utvrđuje se i ugovara posebno, a zavisi prvenstveno od delatnosti klijenta i obima posla.

Ovde možete videti Agencijski tipski Ugovor o pružanju računovodstvenih, odnosno knjigovodstvenih usluga kao i njegov tipski Aneks. Posebno dajemo dokument Opšti uslovi kao i detaljan Cenovnik računovodstvenih, odnosno knjigovodstvenih usluga.

 

Usluge osnivanja preduzeća i radnji

Preduzeće – doo (sa izradom pečata i uplaćenim taksama za APR) 17.000,00
Preduzetnik – radnja (sa izradom pečata i uplaćenim taksama za APR) 7.000,00

 

U cenu je uračunato sledeće:

  • Stručni saveti i podrška u toku registracije: izbor forme, delatnosti i imena; troškovi budućeg poslovanja, sve o PDV-u, fiskalizacija; zaposleni, prava i obaveze;
  • Izrada osnivačke dokumentacije;
  • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre, PIB-a i ostale dokumentacije;
  • Izrada pečata i štambilja;
  • Uplata takse za APR;
  • Elektronsko bankarstvo, otvaranje tekućih računa;
  • Predaja dokumentacije poreskoj upravi i otvaranje poreskog dosijea;
  • Prijava početka obavljanja delatnosti nadležnim inspekcijama.

Agencija uz otvaranje privrednog društva ili preduzetničke radnje, besplatno obavlja i prijavu u Poreskoj upravi, kao i odgovarajuće prijave za vlasnike i direktora.

 

Usluge bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara

Izrada akata o bezbednosti i zdravlju na radu, o proceni rizika i zaštiti od požara – za svaki pojedinačni posao sastavlja se ponuda.

 

Ostale usluge

Savetovanje iz područja poslovanja Agencije za neklijente – 10 EUR