Knjigovodstvena evidencija u Poreskoj upravi

//Knjigovodstvena evidencija u Poreskoj upravi

Knjigovodstvena evidencija u Poreskoj upravi

Poreska administracija

Poreska administracija je sveobuhvatna podrška klijentu u komunikaciji sa Poreskom upravom:

  • korespondencija klijenta sa Poreskom upravom;
  • izrada i predaja svih vrsta poreskih prijava;
  • sređivanje poreske situcije, preknjižavanja i povraćaj poreza;
  • preuzimanje listinga i usklađivanje stanja poreskog računa.

 

2016-11-07T22:21:41+02:00