isplate

/Tag:isplate

Obračun plata i evidencija kadrova

Obračun plata i drugih oporezivih isplata

Knjigovodstvena agencija Mega Sip Office svojim klijentima nudi kompletnu uslugu obračuna i naknada zarada:

  • zarada za zaposlene i osnivače;
  • kapitalna dobit, ugovori o delu, privremeni i povremeni poslovi i drugo;
  • ostale naknade zarada (bolovanja, porodiljska bolovanja i  drugo);
  • sva druga

Usluge platnog prometa i e-bankinga

Gotovinski platni promet

  • predaja dnevnih pazara, pozajmica i drugih uplata na račun klijenta preko kurirske službe Agencije;
  • podizanje zarada, pozajmica i drugih isplata sa računa klijenta preko kurirske službe Agencije;
  • izrada specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa gradjana.

Bezgotovinski platni promet

  • e-banking – elektronski platni promet za