predaja pazara

/Tag:predaja pazara

Usluge platnog prometa i e-bankinga

Gotovinski platni promet

  • predaja dnevnih pazara, pozajmica i drugih uplata na račun klijenta preko kurirske službe Agencije;
  • podizanje zarada, pozajmica i drugih isplata sa računa

Kurirska služba

Preuzimanje dokumentacije i novca